İçeriğe geç

Privacy


GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI 

Mağazamızda verilen tüm servisler www.alcpts.com adıyla işletilir. 


Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 


Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim ve e-posta adresleri gibi) işin doğası gereği toplanmaktadır. 

Fakat toplanan bilgiler hiçbir şekilde işlenmemekte, kopyalanmamakta ve farklı bir yere aktarılmamaktadır. Kullanılan hazır eklentilerin talep ettikleri bilgilerin sitemizle bir bağı bulunmamaktadır.

İçinde bulunduğunuz uygulama hiçbir şekilde konum, telefon arama izni, kredi kartı bilgisi talep etmez. Ederse de hiçbir şekilde veri girişi yapmadan bizimle temasa geçebilirsiniz.

İnternet güvenliği sizin olduğu kadar bizim için de önemlidir.


PRIVACY AND SECURITY POLICY


All services provided in our store are operated under the name www.alcpts.com.


Our company may collect personal data for various purposes. How and in what way the collected personal data is collected, how and how this data is protected is stated below.

By filling out various forms and questionnaires on the Membership or our Store, some personal information (such as name-surname and e-mail addresses) of the members can be obtained. collectible in nature.

However, the collected information is not processed in any way, copied or transferred to a different place. The information requested by the ready-made plug-ins used has no connection with our site.

The application you are in does not request location, phone call permission or credit card information in any way. However, you can contact us without entering any data.

Internet security is as important to us as it is to you.